FIRMAS
Jordi Mercader

Jordi Mercader es periodista i analista polític