L’Oficina Antidesnonaments ha aturat 943 desnonaments des de la seva posada en funcionament. Des de la seva inauguració, s’han obert tramitat 1.918 expedients dels quals encara resten oberts 425. Pel que fa als desnonaments amb data de llançament, s’han aturat gairebé el 70 per cent dels casos.

 El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Jose Hila, ha remarcat la “gran feina que està duent a terme l’oficina”. “Ens digueren que no era possible obrir-la, i ho férem. Hem ajudat a 943 famílies que gràcies a l’oficina no han perdut casa seva i han tingut un servei públic gratuït al seu costat”, ha dit Hila. El regidor ha volgut recordar que “és molt important que les persones que tinguin problemes es posin en contacte tot d’una amb aquest servei per, així, poder trobar una solució”. La directora de l’oficina, Margalida Cladera, ha destacat que en els casos en què no s’ha pogut aturar el desnonament, “s’han cercar alternatives per a les famílies, ningú ha quedat al carrer”.

 L’Oficina Antidesnonaments duu a terme diferents mediacions. Així, fa d’intermediària amb els llançaments programats i, a més, col·labora amb les entitats bancàries a través del Codi de Bones Pràctiques, la mediació directa per trobar una solució, la condonació del deute o la concessió per part del banc d’un lloguer social.

Xifres

Des que es va inaugurar el juliol de 2015, l’oficina ha tramitat 1.918 expedients. Els expedientes de lloguers segueixen pujant i creixen un 13 per cent en relació a l’any passat mentre que els hipotecaris baixen un poc i baixen un 4 per cent.

 Durant aquests anys s’han aturat 943 desnonaments. Les dades desglossades són les següents:

 Hi ha hagut un augment considerable en la mediació directa amb les entitats bancàries, les condonacions dels deutes per  i els lloguers socials atorgats pels bancs a petició de l’oficina. Durant 2017, l’Oficina ha gestionat ajudes per valor de 59.088 euros procedents de la línea de subvencions de Benestar Social. que s’han destinat de forma majoritària a abonar rebuts pendents de lloguer (42.525 euros) i entrades per a nous lloguers (9.742 euros).

 Pel que fa als desnonaments amb data de llançament, l’efectivitat és molt elevada. Dels 558 expedients de lloguer se n’han aturat 400, xifra que suposa un 72 per cent. Pel que fa als hipotecaris, dels 155 se n’han aturat/aplaçat 121, un 77 per cent.

 La majoria de les persones que han emprat l’Oficina Antidesnonaments són parelles amb fills (37 per cent), mares/pares amb fills/es (23 per cent) i persones soles (17 per cent). Per últim, la procedència per barris de les famílies que acudeixen a l’oficina: Son Gotleu, Pere Garau, Foners i La Soledat Nord són els barris on es donen més casos.

 Son Moix

En relació a les grades retràctils de Son Moix, el regidor ha afirmat que el comitè tècnic d’Urbanisme ha donat vistiplau al projecte perquè el RCD Mallorca disposi d’un permís definitiu i no provisional, com fins ara. “Era un tema que feia molts d’anys que no s’havia resolt i es resolia amb permisos puntuals. Ara ja no serà així”, ha dit Hila. S’aprovarà a Gerència d’Urbanisme properament.