El batle de Palma, Antoni Noguera, la regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín i president de la Junta Provincial de Balears de l’Associació Espanyola contra el càncer, Javier Cortés, han llegit avui el Manifest de l’Associació Espanyola contra el càncer al vestíbul de l’Ajuntament de Palma. A més, juntament amb regidors i regidores de la corporació , han penjat una pancarta de l’Associació contra el càncer a la façana de l’Ajuntament que restarà penjada durant tota aquesta setmana. A més des d’ahir i durant tota aquesta setmana la façana de Cort s’il·luminarà cada vespre de color verd.  

Martín ha recordat “és un plaer” donar suport a l’AECC i ha recordat que queden assignatures pendents quan es parla de càncer. “S’ha fet un gran esforç en termes de diagnòstic, de prevenció i de tractament però encara queden vàries assignatures pendents com les desigualtats socials i el risc de pobresa i exclusió que pateixen aquests pacients”, ha dit. “Des de l’Ajuntament ens centram en qüestions de prevenció com prevenció del consum de tabac, del consum d’alcohol i en el foment de la vida saludable”, ha recordat Martín.

Cortés ha recordat que a Mallorca el càncer és la segona causa de mortalitat  i ha llegit el Manifest de l’AECC Balears. “Enguany volem posar el llum en les famílies i malalts que estan en risc d’exclusió social; són unes 600 famílies a la nostra comunitat; tenim la complicitat de l’Ajuntament i del Govern perquè a aquestes famílies no els falti de res i no hagin d’escollir entre pagar el llum o pagar les medicines”, ha dit.

 

AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL DIVUIT

MANIFEST AECC BALEARS


El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és la primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és la segona causa de mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir 657 dones per càncer i 1.042 homes.

És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint com a referència d'obligat compliment les recomanacions incloses en el "Codi Europeu contra el Càncer", subratllem algunes actuacions preferents:

• En prevenció:

  El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació adequada i exercici físic per corregir la tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits tòxics (tabac i abús d'alcohol), adequada cultura del sol. L'educació des de la infància en aquestes actituds és fonamental.

  El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d'úter és altament eficaç i eficient. Participar en els programes en aplicació a la Comunitat Autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda.

• En diagnòstic i tractament: Els procediments diagnòstic - terapèutics disponibles a la Comunitat Autònoma són d'alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots els ciutadans és tasca inexcusable. L'equitat ha de ser incentivada.

• S'ha de garantir l'accés a les Unitats de Cures Pal·liatives. Accions educatives sobre les seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en població general com sanitària.

• Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i psicològic que necessitin forma part indispensable del procés d'atenció oncològic.
Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si no investiguem no millorarem i si no millorem el càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.

Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la investigació és condició ineludible. Si no investiguem no millorarem i si no millorem el càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.