Només el PP no cita en el seu programa de 18 pàgines pel 21D la lluita contra la corrupció política. Un partit marcat per nombrosos casos obvia aquest aspecte. La resta de formacions, amb més o menys intensitat, dediquen uns apartats a assegurar que afavoriran la transparència i la lluita contra el frau polític.

Així, ERC assegura que cal enfortir la integritat corporativa de totes les institucions, fer obligatòria l'elaboració de plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de conducta per a tot el personal i els operadors que siguin prestadors de serveis públics o preceptors de fons públics. A més, Esquerra, partit dirigit per Oriol Junqueras i que durant el tripartit va portar endavant la creació de l'Oficina Antifrau, diu que cal gestionar els conflictes d'interès com una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d'interessos, revisar el sistema de control previ d'idoneïtat, reforçar el règim d'incompatibilitats, establir polítiques de regals, preveure restriccions pos-càrrec en funció dels riscos associats a determinats perfils i col·lectius de servidors públics, entre altre elements.

Com un dels aspectes posats sempre en dubte és la contractació pública, des d'ERC es proposa que cal assegurar de manera real i efectiva la independència de les persones integrants de l'estructura equivalent a Catalunya de la futura Oficina de Regulació i Supervisió de la Contractació, garantint un procés de nomenament transparent, basat en la capacitat, la meritocràcia i l'absència de conflictes d'interès previs al nomenament.

Oficina Antifrau

En matèria de potestats i competències de l'Oficina Antifrau, des d'Esquerra es creu que cal que, per mitjà de les modificacions legals oportunes, aquest organisme, com a autoritat especialitzada, assumeixi noves funcions en matèria de gestió i monitorització de conflictes d'interès com el registre de declaracions de béns i interessos dels càrrecs públics, activitat pre i post càrrec, protecció d'alertadors i plans d'integritat.

Per JxCat, coalició hereva de l'antiga CDC (formació amb nombrosos casos de corrupció) no entra en massa detall, però això sí, posa en relleu l'Oficina Antifrau i la Sindicatura de Comptes. Com a lluita contra el frau, el partit de Carles Puigdemont s'apunta a la transparència i a l'ús de les TIC i afirma en el seu programa que cal adoptar els estàndars internacionals més avançats. JxCat manifesta la seva tolerància zero a la corrupció.

En quant a la CUP, esmenta la contractació pública com dels focus de la corrupció i el frau polític, però a més a més proposa eliminar càrrecs de confiança, augmentar el control als funcionaris, controlar els instruments urbanístics, incrementar el control de la contractació administrativa, eliminar els privilegis dels polítics corruptes, així com les portes giratòries. Finalment, els cupaires liderats per Carles Riera proposen augmentar els recursos policials, judicials i de la fiscalia per lluitar contra la corrupció.

Ciutadans, per la seva part, dedica un apartat del programa d'Inés Arrimadas a la corrupció. El partit que manté el PP de Cristina Cifuentes al poder, assegura en el seu decàleg que lluitarà contra la corrupció i posarà fi per sempre a la cultura del "3%" en la contractació pública. "Els polítics separatistes van inventar l’Espanya ens roba mentre uns quants buidaven les butxaques dels ciutadans mateixos per mitjà de corrupció". Per la qual cosa, Ciutadans assegura que lluitarà per aconseguir que tots els contractes s’adjudiquin mitjançant procediments oberts a la competència, complint els principis de publicitat, neutralitat, transparència i bona gestió. Així mateix, Cs diu que establirà una separació entre les decisions polítiques i les tècniques, portant a terme rotacions del personal responsable dels informes tècnics d’adjudicació per evitar que es generin xarxes clientelars i prohibiran que els càrrecs polítics i nomenats a dit formin part de les juntes i meses de contractació.

Transparència

Pel que fa al PSC, el partit de Miquel Iceta, manifesta que la transparència i el dret d’accés a la informació són un dels millors antídots de lluita contra la corrupció i proposa les següents mesures: impulsar un llibre blanc sobre el sector públic a Catalunya que culmini amb el Pacte Nacional de Reforma de l’Administració. Aquest procés es farà conjuntament amb el sector local de Catalunya. Com a resultat d’aquest procés es proposa el desenvolupament efectiu dels següents instruments: una llei d’organització de l’administració de la Generalitat per reorganitzar i simplificar l’estructura del sector públic català; un programa de simplificació dels procediments administratius, per eliminar càrregues i tràmits que no siguin estrictament imprescindibles; una Llei de la Funció Pública que vetlli per la dignificació i la qualificació del treball d’empleat públic i un Estatut del Directiu Públic que garanteixi la professionalització dels alts càrrecs a les entitats públiques; revisar els contractes de concessió i de serveis vigents i un pla de formació integra dels empleats públics, amb la finalitat de millorar llurs capacitats i coneixements en matèria de seguiment i tutela de les activitats desenvolupades per les adjudicatàries de la prestació de serveis públics; una avaluació i les inversions necessàries per garantir l’adaptabilitat tecnològica de l’administració pública; dimensionar IVALUA incorporant a l’avaluació de les polítiques públiques la innovació en les mateixes amb la participació de l’acadèmia, les entitats especialitzades, persones empleades públics i agents socioeconòmics; crear sistemes d'objectius, variables i indicadors per a cada àmbit d'activitat que garanteixin el seguiment continu i permetin valorar l'eficàcia i l'impacte de les actuacions públiques; impulsar el disseny de polítiques públiques i de plans estratègics, així com l'avaluació de polítiques i programes públics per millorar l'eficàcia, l'impacte i la rendibilitat de la despesa pública.

Com un dels grus problemes en la corrupció política és la contractació, els socialistes es proposen una nova Llei de Contractació pública de Catalunya que dissenyi adequadament els procediments i l'organització en relació a tots els contractes de les administracions públiques, amb la finalitat que el disseny institucional permeti assolir una més gran transparència, integritat i sostenibilitat social i ambiental de les compres públiques i de la provisió i gestió dels serveis públics i les infraestructures, alhora que es reforçarà la transparència de tots els processos de licitació i adjudicació, publicant en temps real tota la documentació i impulsant a través de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya processos de seguiment i control de la contractació de pública. Entre altres mesures, també hi ha la de garantir la imparcialitat en els procediments mitjançant la disminució dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les diferents administracions públiques a Catalunya.

Registre de lobis

Finalment, EnComú-Podem, proposa una transparència activa que doni accés a la informació, actualitzar el registre de lobis, que els comptes dels partits, fundacions i associacions lligades a les formacions polítiques també siguin d'accés públic. Una altra mesura és que hi hagi una total transparència de les activitats dels alts càrrecs.

Unes altres mesures són la limitació i control de les despeses electorals, així com la prohibició de contractar amb les administracions per part dels corruptors. A més a més, les administracions no haurien de mantenir acords amb empreses o companyies que operin en paradisos fiscals. La coalició liderada per Xavier Domènech també proposa un observatori de la corrupció, impedir les portes giratòries i seguir les recomanacions de l'Oficina Antifrau.