L'Hospitalet compta des d'avui i fin el 25 de març amb una exposició extraordinària del fotoperiodista Manu Brabo, premi Pulitzer 2013. Un dia cualquiera es pot veure a la sala polivalent del Mercat de la Florida.

Aquesta mostra, organitzada per National Geographic, és la primera exposició individual de Brabo i presenta un recorregut fotogràfic per les guerres, conflictes i revolucions que han marcat l’inici del segle XXI a Orient Mitjà: Líbia, Síria, Egipte, l’Iraq... A través de l’exposició Brabo busca "dotar l’espectador d’informació i elements d’anàlisi que ajudin a comprendre les tragèdies que assolen avui en dia la regió i que estan condicionant, en gran mesura, les polítiques i pors d’una Europa convulsa".

Brabo ha seleccionat treballs que ha realitzat des de l’any 2011, fent un exercici de retrospectiva a través del qual ha constatat que la guerra és un succés total en si mateix. Un día cualquiera és un passeig gràfic per la trista realitat en la qual la vida s’ha transformat per a un gran nombre d’habitants del planeta i alhora és una reflexió sobre el temps complex en el qual vivim.

Aquesta exposició s’ha programat en el marc del Districte Cultural de L’Hospitalet, el projecte de ciutat que parteix de la voluntat de convertir la cultura en un motor de transformació i una aposta pel creixement de L’Hospitalet, tant en l’àmbit social com en l’econòmic. Un espai en què la creativitat, el talent i la innovació esdevenen protagonistes. El muntatge de la mostra ha anat a càrrec d’Addretouch, empresa de postproducció fotogràfica instal·lada al Districte Cultural.

Manu Brabo és un fotoperiodista independent, premi Pulitzer 2013 per la seva cobertura de la guerra civil a Síria. El seu treball se centra principalment en conflictes socials, impacte de desastres naturals, canvis polítics, aixecaments, revolucions i guerres en països com Hondures, el Salvador, Haití, Bolívia, Kosovo, Líbia, Egipte, Síria, Ucraïna, etc.

Durant els últims anys Brabo ha estat treballant per a diverses ONG i agències de notícies internacionals, com Associated Press, i ha publicat les seves fotografies als diaris i revistes més importants d’arreu del món. És membre de ple dret de la cooperativa de fotoperiodistes MeMo i cofundador de la publicació MeMo magazine.

L’entrada a l’exposició no està recomanada per a menors de 16 anys. Les imatges reflecteixen fets bèl·lics, sovint violents, que poden ferir la sensibilitat de l’espectador, fet pel qual l’assistència de menors a aquest acte queda sota la responsabilitat dels adults que els acompanyen. National Geographic, l'organitzadora, s’eximeix de qualsevol responsabilitat.