Durant l’any 2017 va haver a Palma 217 rodatges tramitats per Palma Film Office, oficina que depèn de la regidoria de Turisme Comerç i Treball i que gestiona tots els tràmits necessaris per gravar a Ciutat. Per tipus de rodatges, 19 van ser de cine, 75 de fotografia, 78 de reportatges o documentals i 45 de publicitat.

Algunes de les marques que van rodar durant el 2017 a Ciutat són American Express, Volkswagen, Barilla, H&M, Cartier, Nivea, Fontvella, Vodafone, Movistar, Samsung, FinAir, BMW...

Tipus de rodatge

2017

2016

2015

Cine

19

7

10

Fotografia

75

56

54

Reportatge/documental/programes TV/videoclips

78

69

50

Publicitat

45

39

37

Total

217

171

151

 Joana Maria Adrover, regidora de Turisme, Comerç i Treball, afirma que des de l’Ajuntament es continuarà donant tot el suport possible a Palma Film Office per la riquesa que genera per a Palma. La presidenta de PalmaActiva destaca que durant l’any 2017 la xifra de rodatges va augmentar considerablement respecte a l’any 2016 (171), el que demostra que “Palma és una ciutat atractiva per rodar”.

 Fa pocs mesos Palma Film Office va estrenar la seva nova web, més visual i adaptada als nous dispositius mòbils. Palmafilmoffice.es, amb un disseny més pràctic i funcional, i amb una navegació més senzilla, facilita a les productores i agències, i a tots els interessats, la recerca d’informació i d’imatges sobre localitzacions de Palma.

PROMOCIÓ DE PALMA.- Des de l’any 2007 PalmaActiva gestiona Palma Film Office, un servei públic municipal que té com a missió principal la de facilitar el desenvolupament local de la indústria audiovisual i agilitzar el treball de les produccions que tinguin com a escenari la ciutat de Palma.

Palma Film Office ofereix:

  • Cercar localitzacions, serveis professionals, allotjament, logística i serveis complementaris.
  • Facilita els tràmits municipals per a l’obtenció de permisos.
  • Ofereix suport institucional al sector audiovisual i realitza activitats de promoció de la ciutat com a seu de produccions audiovisuals.

 Des de l’Ajuntament de Palma és dóna suport a la indústria audiovisual perquè és un focus directe i indirecte de riquesa per a l’economia local: fomenta l’ocupació, beneficia el sector turístic i exporta la imatge de la ciutat fora de les nostres fronteres, la qual cosa genera a la vegada una atracció de la inversió estrangera.

 Més info: www.palmafilmoffice.es

 PalmaActiva

PalmaActiva és l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Palma que té com a missió impulsar una economia que generi una ocupació estable i de qualitat i promoure la capacitació laboral i empresarial a Palma.

 

Web: www.palmaactiva.com

Twitter: @palmaactiva

Facebook: https://www.facebook.com/PalmaActiva